Odstranjevanja donavske podusti bodo potekala skozi celotno trajanje projekta, intenzivneje v času njene drsti, ko se osebki v skupinah zbirajo na plitvinah. Pomoč na terenu nam bodo nudile lokalne ribiške družine RD Ajdovščina, RD Renče in RD Soča-Nova Gorica.

Dogodki

Pričakovani rezultati

Na območjih intenzivnega odstranjevanja donavske podusti predvidevamo, da bomo število osebkov zmanjšalo za vsaj 60%.