Odstranjevanja donavske podusti bodo potekala skozi celotno trajanje projekta, intenzivneje v času njene drsti, ko se osebki v skupinah zbirajo na plitvinah. Pomoč na terenu nam bodo nudile lokalne ribiške družine RD Ajdovščina, RD Renče in RD Soča-Nova Gorica.

Akcije: C3, D1

Pričakovani rezultati

D1.2. INDICATOR 2 (C3): Na območjih intenzivnega odstranjevanja donavske podusti predvidevamo, da bomo število osebkov zmanjšalo za vsaj 60%.

Doseženi rezultati

Na 153 mestih smo odstranili 7933 osebkov donavske podusti.

Dejavnosti