Odstranjevanja tujerodnee podusti bodo potekala skozi celotno trajanje projekta, intenzivneje v času njene drsti, ko se osebki v skupinah zbirajo na plitvinah. Pomoč na terenu nam bodo nudile lokalne ribiške družine RD Ajdovščina, RD Renče in RD Soča-Nova Gorica.

Akcije: C3, D1

Pričakovani rezultati

D1.2. INDICATOR 2 (C3): Na območjih intenzivnega odstranjevanja tujerodne podusti predvidevamo, da bomo število osebkov zmanjšalo za vsaj 60%. Na posameznih mestih vnosa primorske podusti bomo našli manj kot 50 osebkov.

Doseženi rezultati

Na 219 mestih smo odstranili 11.191 osebkov tujerodne podusti.

D1.2. INDICATOR 2 (C3): Na območjih intenzivnega odstranjevanja tujerodne podusti (monitoring mesta) se je število osebkov zmanjšalo za 88%.

 _ v Jovščku smo našli 48 osebkov tujerodne podusti (izhodiščno stanje: 143 osebkov).

 _ v Ozlenščku smo našli 13 osebkov tujerodne podusti (izhodiščno stanje: 604 osebkov).

 _ v Močilniku smo našli 3 osebke tujerodne podusti (izhodiščno stanje: 11 osebkov).

_v Vipavi blizu Prvačine smo našli 33 osebkov tujerodne podusti (izhodiščno stanje: 94 osebkov).

Končno poročilo o zmanševanju tujerodne podusti

Končno poročilo o učinkih projekta

POVEZAVA do vseh mejnikov in doseženih rezultatov

Dejavnosti