Organizirali bomo osebna srečanja z vsemi 64 slovenskimi ribiškimi družinami. Na sestankih se bomo pogovarjali o konkretnih lokalnih okoljskih težavah. Glavni cilj bo najti rešitev, ki bo preprečila nadaljnje negativne antropološke posledice vnosa tujerodnih vrst v okolje.

Mladina in ostala zainteresirana javnost bo seznanjena z delovanjem in pomenom Natura 2000 omrežja. Organizirali bomo tekmovanja in natečaje, ki bodo spodbujali aktivno sodelovanje deležnikov v projektu. Lokalni prebivalci bodo vabljeni tudi na dejanske dogodke na terenu.

Akcije: C5, D1, E1, E2, E3

Pričakovani rezultati

D1.4. INDIKATOR 4 (C5): Pričakujemo 10% zmanjšanje vnosa tujerodnih vrst rib v Sloveniji (šarenka in krap).

E1.1.: 51.000 obiskov spletne strani and 75 objav v medijih.

E2.1.: Vsaj 100 udeležencev na uvodnem in končnem srečanju projekta.

E2.2/3: Mreženje s 3 LIFE projekti in udeležba na vsaj 3 kongresih.

E3: 200 del na natečaju za otroke, 100 fotografij Natura 2000 območij, 100 fotografij lokalnega prebivalstva z logom primorske podusti, 6 dogodkov na terenu.

Doseženi rezultati

Obiskali smo vseh 64 Ribiških družin v Sloveniji. V obdobju treh let (od 2013 do 2016) je bilo vode Slovenije spuščenih 380 ton krapa in 210 ton šarenke.

90.169 obiskov spletne strani in 114 objav v medijih.

106 udeležencev na uvodnem srečanju projekta.

Mreženje z več kot 5 LIFE projekti in udeležba na 3 mednarodnih kongresih.

Natečaj za otroke: prejeli smo 384 izdelkov.

Prejetih 139 fotografij Natura 2000 območij.

Prejeli smo 140 fotografij lokalnega prebivalstva z logom primorske podusti.

4 dogodki na terenu.

Dejavnosti