Organizirali bomo osebna srečanja z vsemi 64 slovenskimi ribiškimi družinami. Na sestankih se bomo pogovarjali o konkretnih lokalnih okoljskih težavah. Glavni cilj bo najti rešitev, ki bo preprečila nadaljnje negativne antropološke posledice vnosa tujerodnih vrst v okolje.

Mladina in ostala zainteresirana javnost bo seznanjena z delovanjem in pomenom Natura 2000 omrežja. Organizirali bomo tekmovanja in natečaje, ki bodo spodbujali aktivno sodelovanje deležnikov v projektu. Lokalni prebivalci bodo vabljeni tudi na dejanske dogodke na terenu.

Akcije: A5, C5, D1, D3, E1, E2, E3

Dogodki

Pričakovani rezultati

Vsaj 1300 oseb bo seznanjenih z vsebino projekta in njegovimi rezultati.

Pričakujemo 10% zmanjšanje vnosa tujerodnih vrst rib v Sloveniji.