Akcija v izvajanju
Akcija zaključena
Akcija še ni v izvajanju

A. Pripravljalne akcije

C. Konkretne akcije

C.1 Modifikacija ribogojnice za vzrejo primorske podusti
C.2 Vzpostavitev vzreje primorske podusti v Sloveniji
C.3 Zmanjševanje populacij donavske podusti
C.4 Ponovna naselitev primorske podusti na območje Natura 2000 Dolina Vipave SI3000226
C.5 Zmanjšanje nadaljnjega vnosa tujerodnih vrst v okolje

D. Spremljanje učinka projektnih akcij

D.1 Spremljanje učinka projektnih akcij
D.2 Presoja obnove ekosistemskih funkcij
D.3 Presoja družbeno-gospodarskih vplivov projekta

E. Ozaveščanje javnosti in razširjanje rezultatov

F. Vodenje projekta

F.1 Vodenje projekta
F.2 Revizija projekta
F.3 LIFE po LIFE