Akcija v izvajanju
Akcija zaključena
Akcija še ni v izvajanju

A. Pripravljalne akcije

C. Konkretne akcije


D. Spremljanje učinka projektnih akcij

D.1 Spremljanje učinka projektnih akcij
D.2 Presoja obnove ekosistemskih funkcij
D.3 Presoja družbeno-gospodarskih vplivov projekta

E. Ozaveščanje javnosti in razširjanje rezultatov

F. Vodenje projekta

F.1 Vodenje projekta
F.2 Revizija projekta
F.3 LIFE po LIFE