Vir osebkov za naselitev primorske podusti v porečje Vipave (Natura 2000 območje) bodo osebki vzrejeni v ujetništvu. Natančni postopek vnosa bo določen in zapisan v študiji izvedljivosti. Prizadevali si bomo, da bodo osebki v naravi preživeli in se tam tudi uspešno drstili.

Akcije: C4, D1, D2

Dogodki

Pričakovani rezultati

Pričakujemo, da bomo tekom projekta izpustili vsaj 150.000 osebkov. Upamo, da bomo nato v naravi našli vsaj 500 izpuščenih osebkov. To je skoraj 3 krat več, kot je trenutna ocenjena velikost populacije primorske podusti v celotnem porečjureke Soče (Isonzo).