Vir osebkov za naselitev primorske podusti v porečje Vipave (Natura 2000 območje) bodo osebki vzrejeni v ujetništvu. Natančni postopek vnosa bo določen in zapisan v študiji izvedljivosti. Prizadevali si bomo, da bodo osebki v naravi preživeli in se tam tudi uspešno drstili.

Akcije: C4, D1, D2

Pričakovani rezultati

D1.3. INDICATOR 3 (C4): Pričakujemo, da bomo tekom projekta izpustili vsaj 150.000 osebkov. Upamo, da bomo nato v naravi našli vsaj 500 izpuščenih osebkov. To je skoraj 3 krat več, kot je trenutna ocenjena velikost populacije primorske podusti v celotnem porečju reke Soče (Isonzo).

Doseženi rezultati

V naravo smo izpustili 136.052 osebkov primorske podusti, in sicer v potoke Jevšček, Ozlenšček in Močilnik.

V porečju Vipave smo našli 1019 osebkov primorske podusti.

Junija  2021, smo v potoku Jovšček našli osebke tik pred drstjo. Samice so bile polne zrelih iker, samci so imeli drstne izpuščaje.

Študija izvedljivosti

Končno poročilo o učinkih projekta

POVEZAVA do vseh mejnikov in doseženih rezultatov

Dejavnosti