Obstoječo ribogojnico ZZRS Soča bomo prilagodili potrebam vzreje primorske podusti. Pri tem nam bo s svojimi izkušnjami, pridobljenimi v okviru LIFE CON.FLU.PO projekta, pomagal italijanski partner Parco Ticino. Po intenzivnih naporih jim je namreč uspelo primorsko podust uspešno razmnožiti v ujetništvu. Ti osebki bodo tudi vir za vzpostavitev matične jate pri nas.
Akcije: A2, C1, C2, D1
Dogodki

Pričakovani rezultati

Pričakujemo vsaj dve uspešni obdobji drsti (2020 and 2021).