Obstoječo ribogojnico ZZRS Soča bomo prilagodili potrebam vzreje primorske podusti. Pri tem nam bo s svojimi izkušnjami, pridobljenimi v okviru LIFE CON.FLU.PO projekta, pomagal italijanski partner Parco Ticino. Po intenzivnih naporih jim je namreč uspelo primorsko podust uspešno razmnožiti v ujetništvu. Ti osebki bodo tudi vir za vzpostavitev matične jate pri nas.
Akcije:  A2, C1, C2, D1

Pričakovani rezultati

D1.1. INDICATOR 1 (C2): Pričakujemo vsaj dve uspešni obdobji drsti (2020 and 2021).

Doseženi rezultati

Dve uspešni obdobji drsti v letih 2019 in 2020.

Pridobili smo gradbeno dovoljenje za modifikacijo ribogojnice Soča v Kobaridu.

8.6.2020 je bil izbran izvajalec gradbenih del za modifikacijo ribogojnice.

Julija 2020 začetek gradbenih del.

Dejavnosti