LIFE FOR LASCA
Nujni ukrepi za ohranitev vrste primorska podust.
Urgent measures to prevent the extinction of South European nase [Lasca].
Misure urgenti per prevenire l´estinzione della Lasca.
Kožbanjšek – naravni spomenik (Foto Damijan Simčič)
Primorska podust (Ilustracija Jurij Mikuletič)
Življenjski prostor primorske podusti: Kozbanjšek (Foto ZZRS)
Primorska podust (Foto ZZRS)
Dolina Vipave, Natura 2000 območje (Foto Marijan Močivnik)
Soška postrv (Foto ZZRS)
Vipava (Foto ZZRS)
Vipava: Brje (Foto ZZRS)
Pisanci (Foto ZZRS)
Vipava (Foto ZZRS)

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei ). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji.

   Aktivnosti

TESTIRALI SMO MERILEC PRETOKOV OTT MF pro Versitale magnetic inductive sensor
11 Dec 2018

Na terenu smo testirali merilec pretokov OTT MF pro Versitale magnetic inductive sensor. Izkazal se je kot zelo hiter in uporabniku prijazno hidravlično orodje s katerim omogočeno snemanje hidravličnih parametrov, kot so hitrost toka, globina profila in izračunani pretok.

Na spodnjih slikah...

OBISKALI SMO VSEH 64 RIBIŠKIH DRUŽIN V SLOVENIJI
11 Dec 2018

Konec novembra smo zaključili z obiski ribiških družin. Obiskali smo vseh 64 družin, ki so nam zaupale ovire na katere naletijo pri svojem delu, zaupali so nam stališče do Natura 2000 območij in kakšen je njihov odnos do tujerodnih vrst. Na sestankih smo vodilne v društvih prosili za izpolnitev anonimnih anket,...

POSEG NA VODOTOKU KOZBANJŠEK
07 Dec 2018

V četrtek, 15.11.2018 je bil napovedan posek obrežne vegetacije na vodotoku Kožbanjšek. Zbrali smo se strokovnjaki različnih institucij (Zavod za ribištvo Slovenije, Direkcija Republike Slovenije za vode, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in izvajalec Hidrotehnik d.d.), da uskladimo naravovar...

PRENOS ZNANJ IN IZKUŠENJ Z RAZLIČNIMI STROKOVNJAKI IN PROJEKTI V SLOVENIJI IN ITALIJI
30 Nov 2018

Parco Naturale Regionale del Fiume Sile so nosilci projekta Life Siliffe, ki so v Tolminu pripravili konferenco, kjer smo svoja znanja in izkušnje o ohranjanju rečnih habitatov delili različni strokovnjaki iz Italije...

VABILO NA PREDSTAVITEV MERILCA PRETOKA VODNEGA TOKA, 21.11.2018
14 Nov 2018

V sredo, 21.11.2018 ob 9.00 uri ste vabljeni na Zavod za ribištvo Slovenije (sejna soba), kjer bo potekala predstavitev merilca pretoka vodnega toka - OTT MF pro flo metra. Strokovnjak iz podjetja CGS LABS g. Samo Čarman nam bo predstavil karakteristike in prikazal praktično delovanje z dejanskimi...

VABILO NA PREDAVANJE - UPRAVLJANJE Z VODNIMI TELESI
13 Nov 2018

Projekt Life Siliffe se ukvarja z zaščito reke Sile. Z repopulacijo domorodnih vrst in nadzorom tujerodnih vrst rib želijo uspešno upravljati z reko in ji zagotoviti ohranitev ekosistemskih funkcij. Tudi pri njih pereč problem predstavljajo tujerodne vrste, ki zaradi izjemne prilagodljivosti in odporn...

VESTE KATERE SO DOMORODNE LOVNE VRSTE RIB CELINSKIH VODA SLOVENIJE?
05 Oct 2018

Čeprav primorska podust ni lovna vrsta pa predstavlja del ribje združbe brez katere se je podrlo ravnovesje v Vipavi, kar se odraža tudi na ribolovu. Zavod za ribištvo Slovenije si zato močno prizadeva za povrnitev edinstvenosti in prepoznavnosti ne le enih najlepših slovenskih rek, reke Vipave, ampa...

PODUSTI V POREČJU VIPAVE POD PRIČAKOVANJI
26 Jul 2018

Na podlagi ihtioloških vzorčenj in odstranjevanj podusti smo ugotovili, da je gostota podusti v Vipavski dolini v obdobju petih let močno upadla. Leta 2017 jeseni smo v Vipavi v kraju Miren naseljenost podusti ocenili na 10 osebkov na hektar, kar je več kot 100 krat manj kot v istem obdobju leta...

PREVOZ PRVIH PRIMORSKIH PODUSTI IZ ITALIJE V SLOVENIJO
16 Jul 2018

V Slovenijo smo od italijanskih partnerjev projekta (Parco Ticino) pripeljali 380 osebkov primorske podusti različnih starostnih in velikostnih razredov. Ribe so v treh starostnih skupinah in sicer enoletne, dvoletne in tro ali več letne. Tro ali več letne imenujemo plemenke, saj so spolno že zrele...

IZOBRAŽEVANJE RIBOGOJCA V ITALIJI
16 Jul 2018

Konec meseca maja se je ribogojec Erik Sivec odpeljal na izobraževanje v Parco Ticino, kjer ga je sprejel strokovnjak za živalstvo Marco Primavesi skupaj s svojimi sodelavci. Sodelavec projekta Life for Lasca je tako v dveh tednih pridobil ključna znanja s področja vzreje primorske podusti.

Čas drstenja...

Dogodki

Napovedani dogodki za Life for Lasca
June 2018

02

Jun

Otvoritveno srečanje projekta
08:00 - 20:00

V soboto, 2. junija 2018 vas vabimo, da se nam pridružite na otvoritvenem srečanju projekta Life for Lasca, ki bo potekalo v okviru praznovanja 70 letnice delovanja Ribiške družine Ajdovščina v dvorani in avli Prve slovenske vlade v Ajdovščini (Trg 1. slovenske Vlade 1, 5270 Ajdovščina).

Beri več...

02 Jun 2018
00386 31 211 781
Katja Pustovrh

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it