LIFE FOR LASCA
Nujni ukrepi za ohranitev vrste primorska podust.
Urgent measures to prevent the extinction of South European nase [Lasca].
Misure urgenti per prevenire l´estinzione della Lasca.
Kožbanjšek – naravni spomenik (Foto Damijan Simčič)
Primorska podust (Ilustracija Jurij Mikuletič)
Življenjski prostor primorske podusti: Kozbanjšek (Foto ZZRS)
Primorska podust (Foto ZZRS)
Dolina Vipave, Natura 2000 območje (Foto Marijan Močivnik)
Soška postrv (Foto ZZRS)
Vipava (Foto ZZRS)
Vipava: Brje (Foto ZZRS)
Pisanci (Foto ZZRS)
Vipava (Foto ZZRS)

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei ). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji.

   Aktivnosti

VABILO NA PREDSTAVITEV MERILCA PRETOKA VODNEGA TOKA, 21.11.2018
14 Nov 2018

V sredo, 21.11.2018 ob 9.00 uri ste vabljeni na Zavod za ribištvo Slovenije (sejna soba), kjer bo potekala predstavitev merilca pretoka vodnega toka - OTT MF pro flo metra. Strokovnjak iz podjetja CGS LABS g. Samo Čarman nam bo predstavil karakteristike in prikazal praktično delovanje z dejanskimi...

VABILO NA PREDAVANJE - UPRAVLJANJE Z VODNIMI TELESI
13 Nov 2018

Projekt Life Siliffe se ukvarja z zaščito reke Sile. Z repopulacijo domorodnih vrst in nadzorom tujerodnih vrst rib želijo uspešno upravljati z reko in ji zagotoviti ohranitev ekosistemskih funkcij. Tudi pri njih pereč problem predstavljajo tujerodne vrste, ki zaradi izjemne prilagodljivosti in odporn...

VESTE KATERE SO DOMORODNE LOVNE VRSTE RIB CELINSKIH VODA SLOVENIJE?
05 Oct 2018

Čeprav primorska podust ni lovna vrsta pa predstavlja del ribje združbe brez katere se je podrlo ravnovesje v Vipavi, kar se odraža tudi na ribolovu. Zavod za ribištvo Slovenije si zato močno prizadeva za povrnitev edinstvenosti in prepoznavnosti ne le enih najlepših slovenskih rek, reke Vipave, ampa...

PODUSTI V POREČJU VIPAVE POD PRIČAKOVANJI
26 Jul 2018

Na podlagi ihtioloških vzorčenj in odstranjevanj podusti smo ugotovili, da je gostota podusti v Vipavski dolini v obdobju petih let močno upadla. Leta 2017 jeseni smo v Vipavi v kraju Miren naseljenost podusti ocenili na 10 osebkov na hektar, kar je več kot 100 krat manj kot v istem obdobju leta...

PREVOZ PRVIH PRIMORSKIH PODUSTI IZ ITALIJE V SLOVENIJO
16 Jul 2018

V Slovenijo smo od italijanskih partnerjev projekta (Parco Ticino) pripeljali 380 osebkov primorske podusti različnih starostnih in velikostnih razredov. Ribe so v treh starostnih skupinah in sicer enoletne, dvoletne in tro ali več letne. Tro ali več letne imenujemo plemenke, saj so spolno že zrele...

IZOBRAŽEVANJE RIBOGOJCA V ITALIJI
16 Jul 2018

Konec meseca maja se je ribogojec Erik Sivec odpeljal na izobraževanje v Parco Ticino, kjer ga je sprejel strokovnjak za živalstvo Marco Primavesi skupaj s svojimi sodelavci. Sodelavec projekta Life for Lasca je tako v dveh tednih pridobil ključna znanja s področja vzreje primorske podusti.

Čas drstenja...

OTVORITVENO SREČANJE V AJDOVŠČINI
02 Jun 2018

V soboto, 2.6.2018 smo izvedli otvoritveno srečanje projekta Life for Lasca. Celodnevno dogajanje smo pričeli z ribiško tržnico, s prikazom vezanja umetnih muh, podelitvijo nagrad 31. prvenstva Slovenije za najboljšo umetno muho 2018 in 20. državnega prvenstva v vezanju umetnih...

OBISKALI BOMO 64 RIBIŠKIH DRUŽIN
01 Jun 2018

V okviru projekta Life for Lasca bomo v letu 2018 obiskali vseh 64 ribiških družin. Za to aktivnost smo se odločili, ker v Sloveniji v večini s celinskimi vodami (94%) aktivno upravljajo ribiške družine, ki so društva s posebnimi pooblastili – nevladne organizacije, ki na osnovi sklenjenih konces...

VABLJENI NA OTVORITVENO SREČANJE PROJEKTA
29 May 2018

Spoštovani, v soboto, 2. junija 2018 vas vabimo, da se nam pridružite na otvoritvenem srečanju projekta Life for Lasca, ki bo potekalo v okviru praznovanja 70 letnice delovanja Ribiške družine Ajdovščina v dvorani in avli Prve slovenske vlade v Ajdovščini (Trg 1. slovenske Vlade 1, 5270 Ajdovščina)...

IZDALI SMO PUBLIKACIJO: NATURA 2000 IN OSTALE POMEMBNEJŠE RIBE IN PIŠKURJI VIPAVSKE DOLINE
25 May 2018

Do danes je bil edini potrjen razlog za izginjanje primorske podusti prav prisotnost tujerodne donavske podusti, ki med seboj tekmujeta za isti življenjski prostor. Donavska podust je bila v 60. letih zaradi nevednosti ribičev vnesena v Vipavsko dolino za popestritev ribolova. Takšno dejanje za seboj potegne...

Dogodki

Napovedani dogodki za Life for Lasca
June 2018

02

Jun

Otvoritveno srečanje projekta
08:00 - 20:00

V soboto, 2. junija 2018 vas vabimo, da se nam pridružite na otvoritvenem srečanju projekta Life for Lasca, ki bo potekalo v okviru praznovanja 70 letnice delovanja Ribiške družine Ajdovščina v dvorani in avli Prve slovenske vlade v Ajdovščini (Trg 1. slovenske Vlade 1, 5270 Ajdovščina).

Beri več...

02 Jun 2018
00386 31 211 781
Katja Pustovrh

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it