Akcijski plan bomo pripravili v sodelovanju z italijanskimi in slovenskimi inštitucijami odgovornimi za upravljanje s primorsko podustjo. Smernice plana bomo vključili v ribiško gojitvene načrte, ki so zakonsko obvezujoči za vse ribiške upravljavce v Sloveniji.

Akcije: A3, A4

Pričakovani rezultati

Akcijski plan za ohranitev primorske podusti bomo poslali vsem italijanskim in slovenskim inštitucijam odgovornim za upravljanje s primorsko podustjo (Institute Entetutela Pesca, Univerza v Trstu, Parco Ticino, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave in Zavod za ribištvo Slovenije). Akcijski plan bo vključen v ribiško-gojitvene načrte do leta 2024 v Sloveniji. Poleg tega bo plan preko partnerja Parco Ticino vključen tudi v upravljanje s primorsko podustjo v Italiji.

Doseženi rezultati