Aktivnosti in rezultati

USPEŠNI ODLOVI DONAVSKE PODUSTI
0
24 Oct 2018

Sodelovanje Zavoda za ribištvo Slovenije in lokalnih ribiških družin Ajdovščina in Renče je obrodilo sadove. Konec poletja in v začetku jeseni smo skupaj uspešno izvedli odlove donavske podusti v Močilniku, Vipavi in Lijaku. V teh vodotokih so se donavske podusti mestoma zbirale v visoki številčnost...

ODSTRANJEVANJE DONAVSKE PODUSTI S TRNKARJENJEM
0
13 Sep 2018

V ribiškem okolišu Ribiške družine Ajdovščina je čez celotno poletje potekalo organizirano trnkarjenje s strani lokalnih ribičev, predvsem mladine. Ribiška družina Ajdovščina je namreč ena izmed redkih družin v Sloveniji z visokim deležem mladih v svojem članstvu. Namen trnkarjenja na donavsko podust...

NAŠLI VEČJE SKUPINE DONAVSKIH PODUSTI
0
03 Sep 2018

Donavsko podust smo v porečju Vipave spremljali skozi celotno leto. Spomladi so možnost najdbe donavskih podusti oteževale velike vode, ki so bile posledica dolge zime in obilnih padavin. Pozno spomladi, s padcem nivoja voda, smo zaznali skupine donavskih podusti predvsem v tolmunih, ki so metodološko težko...

PODUSTI V POREČJU VIPAVE POD PRIČAKOVANJI
0
26 Jul 2018

Na podlagi ihtioloških vzorčenj in odstranjevanj podusti smo ugotovili, da je gostota podusti v Vipavski dolini v obdobju petih let močno upadla. Leta 2017 jeseni smo v Vipavi v kraju Miren naseljenost podusti ocenili na 10 osebkov na hektar, kar je več kot 100 krat manj kot v istem obdobju leta...

UPI NA MNOŽIČNO DRST DONAVSKE PODUSTI ODPLAVALI Z VISOKIMI VODAMI
0
15 May 2018

Letošnje leto nam ni naklonjeno. Dolga zima in visoke spomladanske vode so nam onemogočile najdbo večjih količin podusti na drsti. S pomočjo Ribiške družine Renče smo konec aprila opazili zgolj eno območje manjšega obsega drsti podusti, in sicer v Vipavi pri kraju Saksid. Na območju nam je...

Skupno: 6 / Trenutna stran: 1 od 2

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it