Aktivnosti in rezultati

ZADNJI TRANSPORT PRIMORSKIH PODUSTI IZ ITALIJE V SLOVENIJO IN 9. PROJEKTNI SVET

V začetku oktobra smo še zadnjič v času trajanja projekta izvedli transport 20.000 mladic primorske podusti in 100 plemenk iz Italije v Slovenijo. V Sloveniji smo primorske podusti začasno nastanili v karanteno, kjer čakajo na izpust v naravo. Srečanje smo izkoristili še za izvedbo Projektnega sveta, kjer je bila glavna tema zaključek projekta in izpeljava mednarodnega online srečanja.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it