Aktivnosti in rezultati

ZAČELA SE JE DRST PRIMORSKE PODUSTI V LETU 2021; NA NAŠE VESELJE TUDI V NARAVI

V ribogojnicah Parka Ticino in ZZRS se je začela drst primorske podusti. V želji po številčnejšem potomstvu smo letos matične jate povečali na skupno več kot 1.500 osebkov. Prve ikre že čakajo, da se izleželjo.

Na naše veliko veselje smo prvega junija 2021 v naravi, v potoku Jovšček našli osebke primorske podusti tik pred drstjo. Samice so bile polne zrelih iker, samci so imeli drstne izpuščaje (glej sliko zgoraj). Drst v naravi pomeni velik uspeh in velik korak k samoohranitveni sposobnosti divjih populacij.

Odrasel osebek primorske podusti iz narave.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it