Aktivnosti in rezultati

Z NOVIM LETOM ZAKLJUČEK PROJEKTA LIFE for LASCA

Z letom 2022 se projekt LIFE for LASCA zaključuje. Ob tej priložnosti naj vam najprej zaželimo vse najlepše v novem letu z veliko veselja in radosti. Posebej bi se radi zahvalili vsem, ki ste v vseh teh letih z nami sodelovali in s tem doprinesli k uspešnemu zaključku projekta. Uspelo nam je naseliti primorsko podust v njeno Natura 2000 območje - Dolina Vipave (SI3000226) in vzpostaviti vzrejo vrste v ujetništvu. Veliko smo izvedeli o biologiji vrste in njenih zahtevah, se soočali z njenimi pritiski ter se družili na raznih srečanjih in prireditvah. Vse te aktivnosti se bodo, kljub uradnemu zaključku projekta, še nadeljevale in upamo, da se nam pridružite. Na voljo smo za vse predloge, pobude in vprašanja. Razultate in končne izdelke proketa si lahko ogledate ali prenesete na: www.lifeforlasca.eu/page/seznam-akcij/.

Srečno,

Ekipa LIFE for LASCA

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it