Aktivnosti in rezultati

V NARAVO IZPUSTILI ŠE 5000 OSEBKOV PRIMORSKE PODUSTI

Objavljeno: 17 May 2021

Za krepitev naseljene populacije primorske podusti v Jevščku, smo v potok dodatno izpustili še 5000 osebkov primorske podusti, ki so bili vzrejeni v ribogojnici Soča v Kobaridu. Osebke smo razporedili po 1 kilometer dolgem odseku, gorvodno od zadnje najdbe naseljenih osebkov.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it