Aktivnosti in rezultati

16 Mar
Objavil/a: Samo Bratož
16 Mar 2018

UDELEŽILI SMO SE IZOBRAŽEVANJA O POPISU REČNIH HABITATOV (RHS – river habitat survey)

Člana ekipe Marko Rajkovič in Samo Bratož sta se udeležila izobraževanja o popisu rečnih habitatov v Cardiffu (Anglija), kjer sva se spoznala z metodo karakteriziranja, ocenjevanja fizičnih struktur potokov in rek. Osvojeno teoretično znanje so popisovalci preizkusili tudi v praksi na terenu, na različnih tipih vodotokov. Po popisu vremenskih pogojev, oceni za zdravje in varnost popisovalcev smo pričeli s popisom vzdolž potoka ali rečnega kanala, kjer so v 500 metrskem pasu v enakomernih 50 m presledkih postavili točke za popis rečnih habitatov. Na desetih točkah smo popisovali fizične strukture vodotoka in zabeležili še druge botanične, geomorfološke ter hidro morfološke informacije vodotoka. Pri popisu smo zbrali tudi informacije o širši rabi zemljišča, obliki doline, rečnega koridorja in strukture fotografirali za morebitno kasnejše interpretiranje. Oba udeleženca sta uspešno opravila izpit iz popisa rečnih habitatov in postala pooblaščena popisovalca rečnih habitatov. Pridobljeno znanje bomo lahko v projektu uporabili za oceno kvalitete habitata pritokov reke Vipave. Z dodatnimi specialističnimi študijami bomo izbrali in se odločili za tri pritoke Vipave, kamor bomo ponovno naselili primorsko podust (Protochondrostoma genei).

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it