Aktivnosti in rezultati

PROJEKTNI SESTANEK ZAVODA RS ZA VARSTVO NARAVE

Skupina objave: Ozaveščanje

13 oktobra je na osredji enoti Zavoda RS za varstvo narave potekal projektni sestanek. Na naše veliko veselje smo dobili priložnost, da na njem predstavimo potek in rezultate našega projekta. Na sestanku so se predstavili še projekti: LIFE for Seeds, EIP CVETOČI TRAVNIKI, EIP Grajeni ekosistemi za blaženje vpliva kmetijstva na okolje, ZGODBE MOKRIŠČ, LifelineMDD, NaKult, BANAP, LIKE, VEZI NARAVE, LIFE ARTEMIS in ZA KRAS.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it