Aktivnosti in rezultati

PRIMORSKA PODUST V NARAVI PREŽIVELA ŠE ENO ZIMO

Februarja 2022 smo izkoristili lep dan in izvedli monitoring primorske podusti na potoku Joušček. Na 600 metrskem odseku nad lokacijami izpusta smo ujeli 18 osebkov primorske podusti, katere so v dolžino (TL) merile med 90 in 114 mm. Na podlagi prejšnjih spoznanj so osebki teh velikostnih in starostnih razredov, lahko že spolno zreli. Osebki primorske podusti se še naprej prilagajajo na naravno okolje in se normalno prehranjujejo, kar je razvidno iz prirasti in splošne kondicije osebkov. Potrditev, da se osebki prehranjujejo, rastejo in premikajo po potoku nas je dodobra razveselila, še posebej pred spomladansko drstno sezono. 

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it