Aktivnosti in rezultati

PRIMORSKA PODUST OSVAJA MOČILNIK in JOVŠČEK

Primorska podust se v Močilniku in Jovščku dobro počuti. Od vnosnih mest se postopoma širi v vse smeri, tako po toku navzgor, kot tudi po toku navzdol. Po najnovejših podatkih se nahaja že na 5 km dolgem odseku Močilnika, od kraja Podraga do izliva v reko Vipavo. V Jovščku pa je zavzela že celoten razpoložljiv habitat. Nahaja se vse od kraja Lokavec do izliva v reko Vipavo, kar pomeni, da zavzema več kot 4 km potoka.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it