Aktivnosti in rezultati

06 Mar
Skupina objave: Ozaveščanje

ODPRT LIKOVNI NATEČAJ "BOGASTVO OBMOČIJ NATURA 2000"

Zavod za ribištvo Slovenije v okviru projekta »LIFE for LASCA« z 2. 3. 2020 razpisuje likovni natečaj z naslovom »Bogastvo območij Natura 2000« katerega cilj je mlade seznaniti s pomenom posebnih varstvenih območij, ki so jih določile članice Evropske unije in seveda ohranitev biotske raznovrstnosti za prihodnje rodove.

K sodelovanju so vabljeni vsi učenci 6., 7. in 8. razredov osnovnih šol ter njihovi mentorji občin Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Brda in Komen.

Zmagovalec natečaja bo svoj razred odpeljal na 3-dnevni izlet v Parco Lombardo della valle del Ticino (Italija), ki tudi spada v omrežje območij pod zaščito Natura 2000.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it