Aktivnosti in rezultati

LETOŠNJI PODMLADEK PRIMORSKE PODUSTI PLAVA V MOČILNIKU

Všečno: (0)
Ni všečno: (0)

V letošnjem letu smo v ribogojnicah vzredili 30.000 potomcev primorske podusti; od tega 10.000 v Sloveniji in 20.000 v Italiji. Oktobra 2021 smo jih spustili v naravo, v potok Močilnik.

Drst primorske podusti v letu 2021 je bila pod pričakovanji. V Sloveniji je plemenska jata z več kot 900 osebki dala le 10.000 potomcev. Zakaj? Slovenska plemenska jata je vsebovala približno 700 osebkov starih tri leta, ki bi se morali letos prvič drstiti. Na naše veliko presenečenje se velika večina teh triletnih osebkov sploh ni drstila. Vzrok za to pripisujemo nizkim temperaturam v času odraščanja teh osebkov, saj temperatura vode v neprilagojenih ribogojskih razmerah ni presegala 13°C. Predvidevamo, da je nizka temperatura zavrla razvoj osebkov in večina triletnih osebkov ni spolno dozorela, kljub primerni starosti in postopnemu segrevanju vode v času drsti.

Tudi v Italiji se vse ni izteklo po načrtih. V želji po čim bolj številčnem potomstvu smo v letu 2021 italijansko plemensko jato povečali z gensko ustreznimi osebki iz porečja reke Tiber, kjer je primorska podust tujerodna. Pripeljane osebke smo najprej zadržali v karanteni in jih nato združili s plemensko jato za drst. Zaradi visokih nenadnih sprememb v temperaturi vode med premestitvami, je osebkom padla odpornost in pojavila se je bolezen, ki je okužila celotno jato vključno s potomstvom. Kljub zdravljenju je bil pogin velik. V Italiji so tako v letu 2021 uspeli vzrediti 20.000 potomcev.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it