Aktivnosti in rezultati

EKSTREMNA SUŠA USTAVILA REDNO TERENSKO DELO

Vipavska dolina je nekoč veljala za zeleni vrt Slovenije, v zadnjih letih pa je situacija precej drugačna. Poletja so vse bolj vroča, padavin skoraj ni in posledično je pokrajina vse bolj opustošena. Svoje dodajo močan veter, ki golo zemljo še dodatno osušuje in ne - sonaravne regulacije vodotokov, ki vodo hitro odvedejo. Ostanejo dolgi pasovi osušenih strug, morebitne preostale luže pa se zaradi golih brežin pregrevajo in hitro izhlapevajo. Živelj v njih je prepuščen usodi narave. Izravnana struga ne ponuja skrivališč, zato so zgoščene ribe v preostalih lužah direktno izpostavljene ribojedim pticam, ki to pridoma izkoriščajo. Najbolj na udaru je zgornja Vipavska dolina, kjer ni bilo pravega dežja že skoraj tri mesece.

Trenutna situacija v (so)naravnih, zasenčenih vodotokih je na srečo malo drugačna. Vodotoki imajo sicer ekstremno nizek vodostaj, a tečejo. Ribam ponujajo poglobitve, tolmune in skrivališča kamor se lahko umaknejo iz plitvin.

Zaradi visokih temperatur in pomanjkanja vode se je naše redno terensko delo popolnoma ustavilo. Vsakršen poseg v vodotok je lahko za ribji živelj usoden. Situacija je izredno resna. Izvedli smo nekaj intervencij, kjer smo ribe iz manjših luž, kjer bi zagotovo poginile, premaknili v sonaravne odseke vodotokov z večjimi tolmuni. V primeru, da v bližnji prihodnosti še vedno ne bo dežja bomo z Ribiško družino Ajdovščina primorani izvesti večje organizirane intervencijske izlove večine pritokov Vipave. Ribe bomo premaknili v reko Vipavo in upali, da nam narava v čim krajšem času prizanese s kakšno kapljo dežja.

FILM: ribe v preostalih lužah reguliranega odseka Močilnika prepuščene usodi narave.

Nizek vodostaj; Močilnik, reguliran odsek, maj 2022:                              Ni vode; Močilnik, reguliran odsek, junij 2022:    

                                                 

Joušček, naravni odsek, junij 2022:

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it