Primorska podust naseljuje vodotoke med porečjem reke Soče v Sloveniji in reke Vomane v Italiji (Kottelat in Freyhof, 2007; LIFE CON.FLU.PO.). Nekaj populacij je evidentiranih v povodjih Ligurskega in Tirenskega morja, kjer je bila vrsta vnesena s poribljavanjem vodotokov za popestritev ribolova.

Že nekaj desetletij so populacije primorske podusti v močnem upadu, kar se odraža tudi v krčenju areala vrste (LIFE CON.FLU.PO.; Pizzul, 2018; Povž, 1983). V Sloveniji je v preteklosti množično naseljevala porečje reke Vipave, kjer je nato že leta 1983 veljala za redko vrsto (Povž, 1983). Leta 1995 je bila na tem območju razglašena za izginulo vrsto (Povž,1995). Danes primorsko podust v Sloveniji najdemo le še v vodotoku Reka (Radovanovič, 2017) in njenem pritoku Kožbanjšček (Pliberšek s sod., 2014) v Goriških Brdih (porečje Soče). V ostalem porečju Soče je bila zadnja najdba primorske podusti v Sloveniji leta 2007 v Dragoncu, pritoku reke Vipave (Valič, 2014). V Italiji, tudi beležijo močan upad vrste (LIFE CON.FLU.PO.; Pizzul, 2018). V porečju reke Pad se populacije krčijo, so izolirane in številčno revne ter slabo strukturirane. V pokrajini Furlanija primorske podusti na večini preteklih nahajališč ne beležijo več (Pizzul E., 2018). V letih 2016 in 2017 so jo potrdili še zgolj v petih vodotokih, v porečju Soče v potokih Idrija in Reka, v porečju reke Livenza v potokih Brenttela in Rio Lin ter v porečju reke Ausa-Corno v reki Taglio.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it