Primorska podust naseljuje vodotoke med porečjem reke Soče v Sloveniji in reke Vomane v Italiji (Kottelat M. in Freyhof J., 2007). Njene populacije so v močnem upadu, kar se odraža tudi na krčenju areala vrste. V Sloveniji je primorska podust redka vrsta že od leta 1983 (Povž M., 1983). Po najnovejših podatkih jo danes v Sloveniji najdemo le še v vodotoku Reka (Radovanovič M., 2017) in njenem pritoku Kožbanjšček (Pliberšek s sod., 2014) v Goriških Brdih (porečje Soče). V ostalem porečju reke Soče je bila zadnja najdba primorske podusti v letu 2011 (Ente tutela del Friuli Venezia Giulia, 2015 in Univerza v Trstu, 2016), v reki Vipavi pa v letu 2007 (Valič P., 2014).

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it