Natečaj "Izvirna fotografija - podpora primorski podusti"

Objavljen dne 14.5.2021

Namen in tema
Namen natečaja je prestavitev projekta Life for Lasca. Razpisuje ga Zavod za ribištvo Slovenije (zzrs.si), v okviru projekta Life for Lasca (lifeforlasca.eu). Objavljen bo v eni od redno izdanih številk časopisa Primorske novice, v kateremu bo priložena nalepka z logom projekta Life for Lasca. Logotip projekta bo dostopen tudi preko spletne strani in ga bo mogoče natisniti. Sodelujoči se bodo fotografirali z nalepko – logom (npr.: na avtu, na kolesu, na zabavi, v naravi,…) in jo preko aplikacije objavili na spletni strani lifeforlasca.eu.

Komu je namenjen
Natečaj je namenjen vsem in je brezplačen.

Tehnične zahteve fotografije
Fotografije so lahko barvne kot črno-bele. Fotografije, ki niso v skladu s pravili natečaja, ne bodo upoštevane. Fotografiji mora biti priloženo ime in priimek avtorja in ime/naslov fotografije.

Način sodelovanja in dostava gradiva
Na natečaju lahko posameznik sodeluje z neomejenim številom fotografij. Zavod za ribištvo Slovenije sprejema natečajne fotografije izključno preko namenske spletne aplikacije. Povezava nanjo je objavljena kot povezava »IZVIRNA FOTOGRAFIJA – PODPORA PRIMORSKI PODUSTI« na spletni strani https://www.lifeforlasca.eu/. Fotografijo lahko pošlje le avtor poslanih fotografij, oziroma fotografije posreduje s pooblastilom avtorja, ki ga navede ob oddaji fotografije. Lažna navedba avtorstva je kazniva skladno s področno zakonodajo. V kolikor komisija presodi, da poslani predlog ne ustreza merilom natečaja, objavo brez obrazložitve prepreči.

Zmagovalci
Razglašenih bo 10 najbolje ocenjenih fotografij, ki jih bo izbrala žirija.

Nagrade in podelitev nagrad
Avtorji 10 najbolje ocenjenih fotografij bodo prejeli bon za degustacijski meni za dve osebi v Gostilni pri Lojzetu (Dvorec zemono). Kraj, datum in način podelitve nagrad bo naknadno sporočen po elektronskem naslovu ali telefonski številki prijavljenega na natečaj, katerega/katero bo potrebno navesti ob objavi fotografije na spletni strani. Kontaktni podatki bodo uporabljeni za obveščanje dobitnikov nagrad. Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati.

Žirija
Žirijo, ki bo ocenila izdelke in podelila nagrade bo sestavljalo osebje, ki deluje v okviru projekta Life for Lasca.

Kriteriji ocenjevanja
Fotografije bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril:
-          kakovost
-          sporočilo
-          izvirnost

Čas trajanja natečaja
Natečaj se prične 14.5.2021 in traja do vključno 31.5.2021. V roku 1 meseca po zaključku natečaja bodo razglašeni in objavljeni zmagovalci.

Lastništvo fotografij
Vsak avtor je osebno odgovoren za predstavljeno delo in obdrži avtorske pravice za poslano fotografijo, vendar fotografije preidejo v trajno last Zavoda za ribištvo Slovenije, ki jih lahko uporablja za namene delovanja zavoda.

Pogoji sodelovanja
Udeleženec s prijavo na natečaj:
- brezpogojno sprejme pravila natečaja;
- obdrži avtorske pravice;
- prevzame vse civilne ali kazenske odgovornosti, ki izhajajo iz sporov v zvezi s pravicami do fotografije ali uporabe poslane fotografije pa tudi njihove vsebine in zato organizatorja izključuje te odgovornosti;
- preda prijavljene fotografije v trajno last Zavoda za ribištvo Slovenije;
- pooblašča Zavod za ribištvo Slovenije, da objavi fotografije posnete na dogodkih namenjenih natečaju

Odločitev žirije je dokončna in je ni mogoče izpodbijati. Poslane fotografije v nobenem primeru ne smejo vsebovati podatkov, ki jih je mogoče opredeliti kot občutljive. Vsak udeleženec tudi izjavi, da je edini avtor poslane fotografije in da je izvirna, da ne krši pravic tretjih oseb in da je v primeru, ko prikazuje subjekte, za katere je potrebno dovoljenje, le-to pridobil.

Zasebnost
Udeleženec pooblašča Zavod za ribištvo Slovenije in zunanje osebje, vključeno v natečaj, za obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU 2016/679, katera se je začela uporabljati  dne 25. maja 2018.

Dodatne informacije
Vse dodatne informacije pridobite na e-naslovu: samo.bratoz@zzrs.si (Samo Bratož).