Naslov projekta:

LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE PODUSTI: Nujni ukrepi za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genei 

Akronim:   LIFE for LASCA

Referenca:  LIFE16 NAT/SI/000644

Trajanje projekta:

2017 - 2022  

Vrednost projekta:

2.223.788 €  

Prispevek Evropske komisije:

1.331.160 €

Povzetek projekta

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei) . Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji.

Primorska podust živi le v Sloveniji in Italiji. Njene populacije so v močnem upadu. Na podlagi najnovejših podatkov jo v Sloveniji najdemo le še v vodotoku Reka in njenem pritoku Kožbanjšček v Goriških Brdih. V Italiji vrsta naseljuje nekatere vodotoke porečja Pad. Do danes je edini potrjen razlog za izginjanje primorske podusti prisotnost tujerodnih vrst. V Sloveniji je glavna grožnja donavska podust (Chondrostoma nasus) , ki s primorsko podustjo tekmuje za isti življenjski prostor. V okviru projekta bomo vzpostavili vzrejni program primorske podusti v ujetništvu. Vir osebkov bodo osebki iz porečja Pad, saj je slovenska populacija preveč ranljiva. Z aktivno vzrejo primorske podusti bomo zagotovili naseljevanje in doseljevanje osebkov na odseke njene pretekle razširjenosti. Sprva je planirana doselitev v porečje reke Vipave in v primeru uspeha, še v ostale vodotoke porečja reke Soče ter reke Pad.

Močan upad primorske podusti je značilen pokazatelj posledic vnosa tujerodnih vrst v okolje. Iz tega razloga projekt vključuje ključne deležnike, ribiče in mladino. Ribiči bodo aktivno sodelovali pri zmanjševanju donavske podusti, mladina in ostala zainteresirana javnost pa bo povabljena na izobraževalno delo na terenu. Dolgoročno sodelovanje z ribiči in mladino bo botrovalo k zmanjšanju nadaljnjega vnosa tujerodnih vrst v okolje in vseh posledic, ki jih tako dejanje prinese za seboj.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it