Aktivnosti in rezultati

V NARAVO IZPUSTILI DRSTNICE

Na »okrogel« datum, 20.10. 2020, smo za srečo v potok Jovšček izpustili 52 drstnic in 5000 osebkov letošnjega podmladka iz slovenske ribogojnice.

V primeru uspešne drsti izpuščenih drstnic naslednje leto spomladi 2021 bomo poleg našega vložka zagotovili še vsaj nekaj deset tisoč osebkov podmladka iz naravne drsti. To bi pomenilo ne le povečanje »vložka« ampak dobra pot do preživetja primorske podusti v dolini Vipave. Uspešna drst v naravi je prvi korak do samoohranitvenih zmožnosti populacije in s tem ohranitve vrste na dolgi rok.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it