Aktivnosti in rezultati

15 May
Objavil/a: Samo Bratož
Skupina objave: Omejevanje donavske podusti
15 May 2018

UPI NA MNOŽIČNO DRST DONAVSKE PODUSTI ODPLAVALI Z VISOKIMI VODAMI

Letošnje leto nam ni naklonjeno. Dolga zima in visoke spomladanske vode so nam onemogočile najdbo večjih količin podusti na drsti. S pomočjo Ribiške družine Renče smo konec aprila opazili zgolj eno območje manjšega obsega drsti podusti, in sicer v Vipavi pri kraju Saksid. Na območju nam je uspelo je izloviti 40 osebkov.

IZLOV NA DRSTIŠČU

Zaradi visokih voda smo intenzivna odstranjevanja donavskih podusti začeli izvajati v pritokih reke Vipave. Pritoki so zaradi manjših količin vode v času visokih voda bolj obvladljivi kot sama matica, reka Vipava. Letos smo odstranili 99 podusti. V pritokih smo našli nekaj večjih, spolno zrelih osebkov, večina izlovljenih podusti pa je bila, po pričakovanjih, manjših velikostnih razredov.

MANJŠE DONAVSKE PODUSTI

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it