Aktivnosti in rezultati

RAZMERJE MED MASO IN DOLŽINO TELESA PRI PRIMORSKI PODUSTI

Na 709 osebkih primorske podusti smo izvedli meritve mase (W) in celotne dolžine telesa (TL). Zajeli smo osebke velikostnih kategorij od nekaj cm do 19 cm. Na podlagi rezultatov lahko razmerje med maso in dolžino telesa pri primorski podusti opišemo s formulo W=10-5 TL2,96 (R2=0,98; glej graf).

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it