Aktivnosti in rezultati

PRIREJENO IZVAJANJE PROJEKTA ZARADI EPIDEMIJE

Skupina objave: Ostale aktivnosti

Aktivnosti povezane s projektom LIFE for LASCA zaradi ponovno razglašene epidemije koronavirusa v Sloveniji so v manjši meri omejene. Delo je kombinirano, kar pomeni, da se določene naloge opravljajo od doma. Komunikacija med delavci in partnerji tudi tokrat poteka preko elektronskih medijev. Terensko delo v sodelovanju z ribiškimi družinami se izvaja v okrneni zasedbi (skupine do 6 oseb) in se planira sproti ter po dogovoru. Vzreja primorske podusti v ribogojnici Soča v Kobaridu poteka nemoteno, še vedno sta odprta tudi fotografski natečaj »Motivi Natura 2000,« in likovni natečaj »Bogastvo območij Natura 2000.« 

Ostanimo zdravi! 

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it