Aktivnosti in rezultati

PRIMORSKO PODUST NAŠLI NA IZLIVNEM DELU JOVŠČKA

Všečno: (0)
Ni všečno: (0)
Objavljeno: 10 Jun 2020

V začetku junija smo primorsko podust našli tudi v izlivnem delu potoka Jovšček. To je že tretja najdba vrste po njeni naselitvi v potok, od oktobra lani. Do danes smo našli že 82 osebkov primorske podusti.

Najdbe primorske podusti gorvodno in dolvodno od mesta vnosa dokazujejo, da se je vrsta razporedila po celotnem ciprinidnem odseku potoka Jovščka vse do njegovega izliva v reko Vipavo, v dolžini 3 km. To pomeni, da je Jovšček ustrezen potok za primorsko podust, kar je predpogoj, da primorska podust v njem ponovno zaživi.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it