Aktivnosti in rezultati

PRIMORSKE PODUSTI SO PRIPRAVLJENE ZA IZPUST V NARAVO

Maja letos smo v Sloveniji prvič dočakali uspešno drst primorske podusti v umetnih pogojih. Število iker oziroma izvaljenih larv je bilo nemogoče oceniti, saj so ikre in osebki veliki komaj nekaj milimetrov.

Larve primorske podusti imajo v prvi fazi življenja hranilni mešiček, ki zarodu nudi prve začetne hranilne snovi za razvoj mladega osebka. Pred začetkom aktivnega prehranjevanja smo jim postopoma začeli dodajati artemije in druge preproste enoceličarje za prehrano. Sprva je bilo težko opaziti ali osebki jedo ali ne. S časoma so primorske podusti zrasle. Postopoma smo jim začeli dodajati zdrobljeno beljakovinsko bogato krmo za postrvi in rast osebkov je bila še bolj očitna. Ribe so živahne in dobro jedo.

Z rednim spremljanjem vzreje primorske podusti in vzorčenjem osebkov smo ugotovili, da je 300 drstnic dalo približno 10.000 potomcev velikosti 2-4 cm, ki so pripravljeni na izpust v naravo.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it