Aktivnosti in rezultati

16 Jul

PREVOZ PRVIH PRIMORSKIH PODUSTI IZ ITALIJE V SLOVENIJO

V Slovenijo smo od italijanskih partnerjev projekta (Parco Ticino) pripeljali 380 osebkov primorske podusti različnih starostnih in velikostnih razredov. Ribe so v treh starostnih skupinah in sicer enoletne, dvoletne in tro ali več letne. Tro ali več letne imenujemo plemenke, saj so spolno že zrele in primerne za drst. Letos je drst primorskih podusti že potekala, zato se prve drsti v ribogojnici Soča lahko veselimo v prihodnjem letu, ko bodo na drst pripravljene tudi letošnje dvoletnice.

Trenutno so bile vse ribe pripeljane v karanteno v ribogojnico Tolmin, po karantenski dobi pa jih bomo pripeljali v ribogojnico Soča v Kobaridu, ki je v upravljanju Zavoda za ribištvo Slovenije. Ribogojnica Soča bo prav zaradi vzreje primorske podusti v letošnjem letu deležna tudi korenite prenove in modifikacije, ki bo ustrezala zelo specifičnim pogojem, ki jih zahteva vzreja primorske podusti.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it