Aktivnosti in rezultati

OKREPITEV PLEMENSKE JATE PRIMORSKIH PODUSTI V SLOVENIJI

Junija 2018 smo v Sloveniji vzpostavili prvo plemensko jato primorskih podusti, ki je štela 380 osebkov. V plemenski jati je bilo spolno zrelih 300 osebkov, 80 osebkov je predstavljalo podmladek, ki bo spolno dozorel v letu 2020. Spomladi 2019 se je nova plemenska jata v umetnih pogojih uspešno drstila. Vzgojili smo 10.000 potomcev, ki smo jih jeseni spustili v naravo.

Po poginu dela slovenske plemenske jate primorskih podusti, junija 2019, je v njej ostalo le še 200 drstnic. Potrebna je njena okrepitev, saj je cilj projekta zagotovitev vsaj 50.000 potomcev na leto. Parco Ticino je do oktobra 2019 uspel zagotoviti le 70 spolno zrelih osebkov iz narave, zato bomo poskušali spolno zrele osebke dobiti še iz predelov Italije, kjer je bila vrsta v preteklosti vnesena (porečje reke Tiber). Za dolgoročno zagotovitev večjega števila drstnic smo slovensko plemensko jato okrepili tudi z osebki iz lastne vzreje (stari 0+) in pripeljanimi osebki iz Parca Ticino v letu 2019 (stari 1+), ki bodo spolno dozoreli v tretjem letu starosti. Odbrana jata primorskih podusti za bodočo vzrejo tako vsebuje 270 spolno zrelih osebkov in 800 osebkov podmladka; skupaj torej 1.070 osebkov.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it