Aktivnosti in rezultati

07 May

NOVINARSKA KONFERENCA: OBNOVA IN MODIFIKACIJA RIBOGOJNICE KOBARID

Za primorsko podust je edino razglašeno Natura 2000 območje v Sloveniji območje doline Vipave. Žalosti pa nas dejstvo, da danes primorska podust velja v Natura 2000 območju za izginulo. Izpodrinila jo je tujerodna vrsta donavska podust, ki je bila v nevednosti, v 60. letih prejšnjega stoletja, vnesena v porečje Vipave za popestritev ribolova.

Za dosego ponovne naselitve primorske podusti v porečje Vipave  in s tem izboljšanje ohranitvenega stanja vrste v Sloveniji pa bodo potrebna številna prizadevanja in aktivnosti. Največja investicija v okviru projekta bo prav zagotovo modifikacija in obnova ribogojnice Soča v Kobaridu - nekdanje Mussolinijeve zapuščine, ki so jo leta 1936 zgradili Italijani, kot kompenzacijo za škodo na ribjem življu, ki so jo povzročili z izgradnjo hidroelektrarn na Soči. Ribogojnico bomo modificirali z namenom vzpostavitve vzreje primorske podusti v ujetništvu, pri tem nam bodo z izkušnjami in znanjem pridobljenem v okviru LIFE CON.FLU.PO projekta pomagali italijanski partnerji. Po intenzivnih naporih jim je namreč uspelo primorsko podust uspešno razmnožiti v ujetništvu. Ti osebki bodo tudi vir za ustanovitev matične jate pri nas.

Kot je na novinarski konferenci povedal direktor Zavoda za ribištvo Slovenije g. Dejan Pehar pa bomo za obnovo celotne ribogojnice potrebovali dodatna sredstva, zato nas veseli, da uspešno sodelujemo tako z občino Kobarid, ki bo odkupila del zemljišča, kot z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je že in še bo namenila sredstva za obnovo. Ocenjujemo, da bo celoten projekt obnove in modifikacije ribogojnice vreden 800.000 evrov, od tega bomo 360.000 evrov črpali s strani finančnega mehanizma LIFE, ostali del pa bo zavod financiral iz lastnih sredstev. Trenutno smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, zaenkrat pa smo pridobili projektne pogoje in idejno zasnovo. Ostalo potrebno dokumentacijo bomo pridobili v tem letu, prav tako pa se bo v tem letu pričela obnova. Po končani obnovi bo zgrajeno vališče in zunanji sonaravni zemeljski bazeni, ki bodo delovali samoočiščevalno. Ribe vzgojene v ribogojnici bodo služile za naselitev in doseljevanje vrste v naravo, saj je primorska podust v naravi tako ogrožana, da ne ponuja zadostne podpore za naselitev v druga območja. Vir osebkov bomo v začetni fazi pripeljali iz Italije, naš dolgoročni cilj projekta pa je, da se vzpostavi vzreja primorske podusti v ujetništvu in tako zagotovi osebke za naseljevanje in doseljevanje primorske podusti v naravi.


Župan Občine Kobarid g. Robert Kavčič se je zahvalil ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano g. mag. Dejanu Židanu in direktorju Zavoda za ribištvo Slovenije g. Dejanu Peharju za posluh in prizadevanja, ki sta jih vložila v  projekt prenove in oživitve kobariške ribogojnice, ki bo po dolgih letih v ponos kraju in dolini.

Prostor, ki ga zavod pri svojih načrtih ne potrebuje več, predstavlja pa pomemben zgodovinsko-kulturni del kraja, je v svoje razvojne načrte vključila Občina Kobarid. Gre za velik projekt občine, zavoda in ministrstva, vreden okoli 1,5 mio evrov. V proračunu občine so zagotovljena sredstva za nakup stavbe s pripadajočim zemljiščem. V okviru projekta »Oživitev ribogojnice v Kobaridu – KobaRiba«, ki ga je občina prijavila na javni poziv LAS Dolina Soče, se predvideva ureditev pritličja stavbe. Zunanji partnerji v projektu bodo prispevali k izvajanju programa v objektu. Program bo temeljil na sodobnem in interaktivnem prikazu virtualne resničnosti, izvajanja laboratorijskih poizkusov ter raziskovanja soške postrvi skozi organizirane delavnice in dogodke. Ciljna skupina obiskovalcev so predvsem mladi, osnovnošolci in srednješolci ter obiskovalci doline Soče. Okvirna finančna udeležba Občine Kobarid je ocenjena na 295 tisoč evrov, pri čemer bo mogoče s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pridobiti 85 % sofinanciranje upravičenih stroškov.
Na novinarski konferenci pa smo imeli čast gostiti tudi ministra Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejana Židana, ki je poudaril, da bo prenova ribogojnice primer dobre prakse sodelovanja med Zavodom za ribištvo Slovenije, lokalno skupnostjo – občino Kobarid in MKGP.

Minister je v predstavitvi še dejal, da je današnje srečanje še posebej pomembno, saj je ministrstvo pretekli petek objavilo tri razpise za ukrepe s področja akvakulture s ciljem razvijanja konkurenčne, sodobne in trajnostne akvakulture v Sloveniji.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it