Aktivnosti in rezultati

LETOŠNJA DRST V SLOVENIJI PRIMERLJIVA Z LANSKIM LETOM

Objavljeno: 24 Jul 2020

Po dveh mesecih od izvalitve iker so mladice primorske podusti končno dobro vidne tudi s prostim očesom. Letošnja drst v Sloveniji se lahko primerja z lansko, ko smo vzredili približno 10.000 potomcev. Mladice vzrejamo v ogrevani vodi (nad 15 °C), da zagotovimo hitrejšo rast osebkov. Hranimo jih z mletimi briketi in solinskimi rakci. Zelo rade se prehranjujejo tudi z oblogami alg, ki se nabirajo na stenah korit. Na priloženem posnetku si lahko gledate podusti med prehranjevanjem s solinskimi rakci.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it