Aktivnosti in rezultati

LETOS SMO V NARAVO IZPUSTILI 46.000 OSEBKOV PRIMORSKE PODUSTI

Po odstranjevalnih akcijah donavske podusti, smo začeli s prvimi vlaganji primorske podusti v pritoke Vipave. V letošnjem letu smo izpustili 46.000 osebkov v potok Jevšček, ki se je izkazal kot najprimernejši vodotok za naselitev te Natura 2000 vrste. Vlaganja osebkov smo izvedli v treh delih. Prvič (5.10. 2019) smo vložili 25.000 osebkov starih 0+, ki smo jih pripeljali iz Italije. Drugič (17.10.2019) smo v spremstvu ribiških družin Ajdovščina in Renče ter novinarjev vložili 16.000 osebkov različnih starosti in porekla (11.000 osebkov starih 1+ smo v lanskem letu pripeljali iz Italije, 5.000 osebkov starih 0+ pa so potomci slovenske plemenske jate). V sredo, 23.10. 2019, pa smo vložili še preostale potomce slovenske plemenske jate; 5.000 osebkov primorskih podusti, starih 0+.

Vložene mladice so v jati odplavale proti skrivališčem, potopljenim drevesnim koreninam in spodjedenim brežinam. Na podlagi rezultatov analize habitata in zahtev vrste primorska podust, bomo osebke v prihodnjih letih naseljevali še v ostale izbrane pritoke Vipave.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it