Aktivnosti in rezultati

24 Apr
Skupina objave: Omejevanje donavske podusti
24 Apr 2018

KLJUB VISOKIM VODAM ZAČELI Z INTENZIVNIM DELOM NA TERENU

Po dolgi zimi, ki je kazala zobe vse do konca marca, smo končno dočakali nekaj lepih dni, ki smo jih izkoristili za začetek intenzivnega dela na terenu.

Spust čolna na Vipavi

Cilj pomladanskih vzorčenj je pregled stanja in sestave ribjih združb zgornjega porečja Vipave. Poleg tega s pomočjo lokalnih ribiških družin iščemo donavsko podust. Prišel je namreč čas drsti, ko se osebki zbirajo na prodnatih plitvinah. Pri tem nas močno ovirajo visoke vode in upamo, da kmalu upadejo.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it