Aktivnosti in rezultati

DRST PRIMORSKE PODUSTI V LETU 2023

Po uspešnem zaključku projekta, Zavod za ribištvo Slovenije nadaljuje z aktivnostmi v sklopu »after life« obdobja. Za letošnje leto je glavni cilj uspešna drst in pridobitev novih potomcev primorske podusti za krepitev divjih populacij v Vipavski dolini. Prvo drst smo opazili 2.5. 2023 in je trajala vse do začetka junija. Izvaljene osebke bomo redili v ribogojnici do stadija mladice, ko so osebki dovolj veliki za izpust v naravo. Izpust načrtujemo letos jeseni ali spomladi prihodnje leto. Upamo, da bo v tem občutljivem obdobju vzreje čim manj izgub osebkov oziroma večjih ribogojskih zapletov.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it