Aktivnosti in rezultati

20 May
Objavil/a: Samo Bratož
20 May 2019

DOČAKALI PRVO USPEŠNO DRST

V začetku maja smo že v prvem poskusu simulacije drstnih pogojev s pospešenim vodnim tokom in postopnim segrevanjem vode opazili odlaganje iker na prodnike. Gre za milimeter velika prozorna jajčeca, ki se lepijo na podlago. Tega smo bili izredno veseli, saj gre za uspešen prenos dobrih praks iz Italije, ki so za prvo uspešno drst potrebovali več let.

S prestavljanjem matične jate smo začeli že v začetku maja, kljub temu, da se drst praviloma začne šele v zadnji polovici maja in začetku junija. Po pričakovanjih se je pokazalo, da je poleg vodnega toka glavni sprožilec drsti dvig temperature in ne datum. 

Matično jato postopoma prestavljamo v rotacijske bazene, kjer smo vzpostavili pogoje potrebne za drst primorske podusti. V bazenu smo najprej vodo postopoma segreli iz 10 na 20 stopinj celzija in zagotovili stalno cirkulacijo vode. Primorske podusti so litofilne drstnice, kar pomeni, da za razmnoževanje in odlaganje iker potrebujejo ustrezen substrat – pesek, kamenje. Zaradi tega smo na dno rotacijskih bazenov položili kasete s prodniki, kjer lahko odlagajo ikre. Kasete s prodniki na katerih so ikre preložimo v valilna korita. Trenutno ima večina iker že razvite oči, ki jih opazimo kot dve črni piki. Prav te dni pričakujemo izvalitev, prve larvice – zarod z mešičkom.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it