Aktivnosti in rezultati

Akcijski plan za ohranitev primorske podusti

JESENSKO DELO NA TERENU
0
09 Nov 2021

Prihod jeseni, nižje temperature in postopna upočasnitev aktivnosti rib nas vsako leto opomnijo, da se intenziv...

LETOŠNJI PODMLADEK PRIMORSKE PODUSTI PLAVA V MOČILNIKU
0
09 Nov 2021

V letošnjem letu smo v ribogojnicah vzredili 30.000 potomcev primorske podusti; od tega...

URADNA OTVORITEV VALIŠČA IN KARANTENE V RIBOGOJNICI SOČA
0
24 Jun 2021

V petek, 18.6.2021 je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek uradno otvoril...

ZAČELA SE JE DRST PRIMORSKE PODUSTI V LETU 2021; NA NAŠE VESELJE TUDI V NARAVI
0
09 Jun 2021

V ribogojnicah Parka Ticino in ZZRS se je začela drst primorske podusti. V želji po številčnejšem poto...

RAZMERJE MED MASO IN DOLŽINO TELESA PRI PRIMORSKI PODUSTI
0
11 Dec 2020

Na 709 osebkih primorske podusti smo izvedli meritve mase (W) in celotne dolžine telesa (TL). Zajeli smo oseb...

POTENCIAL PLODNOSTI PRI PRIMORSKI PODUSTI
0
11 Dec 2020

Potencial plodnosti pri primorski podusti smo merili z ocenjevanjem absolutnega števila iker pri različn...

UDELEŽILI SMO SE STROKOVNE EKSKURZIJE V AVSTIJI
0
06 Mar 2020

V okviru projekta Ocenjevanje ribjih izdelkov so LAS GORENJSKA KOŠARICA, LAS DOLINA SOČE in LAS POSAV...

POZIV K SODELOVANJU ZA ZAŠČITO HABITATA V VIPAVSKI DOLINI
0
04 Feb 2020

V letu 2019 smo v okviru projekta LIFE for LASCA izbrali štiri ustrezne vodotoke Vipavske doline...

IZDANE STROKOVNE PODLAGE ZA PODALJŠANJE ZAŠČITE HABITATA PRIMORSKE PODUSTI
0
04 Feb 2020

V januarju smo v tesnem sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave izdali strokovne podlage za podaljšanje...

OKREPITEV PLEMENSKE JATE PRIMORSKIH PODUSTI V SLOVENIJI
0
06 Nov 2019

Junija 2018 smo v Sloveniji vzpostavili prvo plemensko jato primorskih podusti, ki je štela 380...

LETOS SMO V NARAVO IZPUSTILI 46.000 OSEBKOV PRIMORSKE PODUSTI
0
24 Oct 2019

Po odstranjevalnih akcijah donavske podusti, smo začeli s prvimi vlaganji primorske podusti v prito...

ANALIZA PODATKOV TEMPERATURNIH MERILCEV
0
24 Oct 2019

V vse potencialno primerne pritoke Vipave za naselitev primorske podusti in v potok Kožbanjšček v Brdih...

OKOLJSKA DNA: ALTERNATIVNA METODA ZA DOLOČEVANJE PRISOTNOSTI VRST V OKOLJU
0
11 Oct 2019

S strani Agencije Republike Slovenije za okolje smo bili na Zavodu za ribištvo Slovenije...

IZŠLA ODREDBA ZA ZAŠČITO HABITATA PRIMORSKE PODUSTI
0
02 Aug 2019

Ministrstvo za okolje in prostor je 26.7. 2019 izdalo odredbo o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v...

OMEJEVANJE DONAVSKE PODUSTI
0
01 Jul 2019

Nekaj utrinkov z letošnjih odstranjevanj.

Odlovi donavske podusti v Vipavski dolini so v izvajanju....

Skupno: 53 / Trenutna stran: 2 od 4

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it