Aktivnosti in rezultati

VABILO NA PREDAVANJE - UPRAVLJANJE Z VODNIMI TELESI
Projekt Life Siliffe se ukvarja z zaščito reke Sile. Z repopulacijo domorodnih vrst in nadzorom tujerodnih vrst rib želijo uspešno upravljati z reko in ji zagotoviti ohranitev ekos...
13 November, 2018 Nadaljuj z branjem
PRENOS ZNANJA IN IZKUŠENJ NA LIFE SLOVENIJA
Skupina objave: Ozaveščanje
V Sloveniji se program LIFE izvaja že četrt stoletja, v tem času pa je bilo izkoriščenih preko 51 milijonov eur nepovratnih sredstev. V Sloveniji torej imamo znanja in izkušnje, ...
27 October, 2018 Nadaljuj z branjem
USPEŠNI ODLOVI DONAVSKE PODUSTI
Sodelovanje Zavoda za ribištvo Slovenije in lokalnih ribiških družin Ajdovščina in Renče je obrodilo sadove. Konec poletja in v začetku jeseni smo skupaj uspešno izvedli odlove...
24 October, 2018 Nadaljuj z branjem
VESTE KATERE SO DOMORODNE LOVNE VRSTE RIB CELINSKIH VODA SLOVENIJE?
Skupina objave: Ozaveščanje
Čeprav primorska podust ni lovna vrsta pa predstavlja del ribje združbe brez katere se je podrlo ravnovesje v Vipavi, kar se odraža tudi na ribolovu. Zavod za ribištvo Slovenije si...
05 October, 2018 Nadaljuj z branjem
UDELEŽBA NA SIMPOZIJU IN DRUŽENJE Z LIFE PROJEKTI NA PORTUGALSKEM
Konec meseca septembra sta se dva člana ekipe Life for Lasca udeležila simpozija za ohranitev sladkovodnih rib in obnovitev njihovih habitatov. Na simpoziju sta predstavila tudi proj...
01 October, 2018 Nadaljuj z branjem
ODSTRANJEVANJE DONAVSKE PODUSTI S TRNKARJENJEM
V ribiškem okolišu Ribiške družine Ajdovščina je čez celotno poletje potekalo organizirano trnkarjenje s strani lokalnih ribičev, predvsem mladine. Ribiška družina Ajdovšči...
13 September, 2018 Nadaljuj z branjem
NAŠLI VEČJE SKUPINE DONAVSKIH PODUSTI
Donavsko podust smo v porečju Vipave spremljali skozi celotno leto. Spomladi so možnost najdbe donavskih podusti oteževale velike vode, ki so bile posledica dolge zime in obilnih pa...
03 September, 2018 Nadaljuj z branjem
PRIMORSKE PODUSTI V RIBOGOJNICI SOČA V KOBARIDU ŽIVIJO
Primorska podust je vrsta ribe, ki jo je težko gojiti v ujetništvu, posebno z konvencionalnimi metodami, ki jih poznamo v ribogojstvu. V Italiji je samo naš partner Parco Ticino usp...
30 August, 2018 Nadaljuj z branjem
PODUSTI V POREČJU VIPAVE POD PRIČAKOVANJI
Na podlagi ihtioloških vzorčenj in odstranjevanj podusti smo ugotovili, da je gostota podusti v Vipavski dolini v obdobju petih let močno upadla. Leta 2017 jeseni smo v Vipavi v kra...
26 July, 2018 Nadaljuj z branjem
PREVOZ PRVIH PRIMORSKIH PODUSTI IZ ITALIJE V SLOVENIJO
V Slovenijo smo od italijanskih partnerjev projekta (Parco Ticino) pripeljali 380 osebkov primorske podusti različnih starostnih in velikostnih razredov. Ribe so v treh starostnih sku...
16 July, 2018 Nadaljuj z branjem
IZOBRAŽEVANJE RIBOGOJCA V ITALIJI
Konec meseca maja se je ribogojec Erik Sivec odpeljal na izobraževanje v Parco Ticino, kjer ga je sprejel strokovnjak za živalstvo Marco Primavesi skupaj s svojimi sodelavci. Sodelav...
16 July, 2018 Nadaljuj z branjem
OTVORITVENO SREČANJE V AJDOVŠČINI
Skupina objave: Ozaveščanje
V soboto, 2.6.2018 smo izvedli otvoritveno srečanje projekta Life for Lasca. Celodnevno dogajanje smo pričeli z ribiško tržnico, s prikazom vezanja umetnih muh, podelitvijo nagrad ...
02 June, 2018 Nadaljuj z branjem
OBISKALI BOMO 64 RIBIŠKIH DRUŽIN
Skupina objave: Ozaveščanje
V okviru projekta Life for Lasca bomo v letu 2018 obiskali vseh 64 ribiških družin. Za to aktivnost smo se odločili, ker v Sloveniji v večini s celinskimi vodami (94%) aktivno upra...
01 June, 2018 Nadaljuj z branjem
VABLJENI NA OTVORITVENO SREČANJE PROJEKTA
Skupina objave: Ozaveščanje
Spoštovani, v soboto, 2. junija 2018 vas vabimo, da se nam pridružite na otvoritvenem srečanju projekta Life for Lasca, ki bo potekalo v okviru praznovanja 70 letnice delovanja Ribi...
29 May, 2018 Nadaljuj z branjem
IZDALI SMO PUBLIKACIJO: NATURA 2000 IN OSTALE POMEMBNEJŠE RIBE IN PIŠKURJI VIPAVSKE DOLINE
Skupina objave: Ozaveščanje
Do danes je bil edini potrjen razlog za izginjanje primorske podusti prav prisotnost tujerodne donavske podusti, ki med seboj tekmujeta za isti življenjski prostor. Donavska podust je...
25 May, 2018 Nadaljuj z branjem
UPI NA MNOŽIČNO DRST DONAVSKE PODUSTI ODPLAVALI Z VISOKIMI VODAMI
Letošnje leto nam ni naklonjeno. Dolga zima in visoke spomladanske vode so nam onemogočile najdbo večjih količin podusti na drsti. S pomočjo Ribiške družine Renče smo konec apr...
15 May, 2018 Nadaljuj z branjem
NOVINARSKA KONFERENCA: OBNOVA IN MODIFIKACIJA RIBOGOJNICE KOBARID
Za primorsko podust je edino razglašeno Natura 2000 območje v Sloveniji območje doline Vipave. Žalosti pa nas dejstvo, da danes primorska podust velja v Natura 2000 območju za izg...
07 May, 2018 Nadaljuj z branjem
KLJUB VISOKIM VODAM ZAČELI Z INTENZIVNIM DELOM NA TERENU
Po dolgi zimi, ki je kazala zobe vse do konca marca, smo končno dočakali nekaj lepih dni, ki smo jih izkoristili za začetek intenzivnega dela na terenu.   Spust čolna na Vipavi Ci...
24 April, 2018 Nadaljuj z branjem
UDELEŽILI SMO SE IZOBRAŽEVANJA O POPISU REČNIH HABITATOV (RHS – river habitat survey)
Člana ekipe Marko Rajkovič in Samo Bratož sta se udeležila izobraževanja o popisu rečnih habitatov v Cardiffu (Anglija), kjer sva se spoznala z metodo karakteriziranja, ocenjevan...
16 March, 2018 Nadaljuj z branjem
MREŽENJE V ITALIJI
Konec februarja se je ekipa Zavoda za ribištvo Slovenije, ki deluje na projektu Life for Lasca, sestala z italijanskim partnerjemParco Ticino v Magenti. Pogovarjali smo se o nadaljnje...
07 February, 2018 Nadaljuj z branjem
Skupno: 120 / Trenutna stran: 6 od 6

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it