Aktivnosti in rezultati

25 Mar
Objavil/a: Samo Bratož
25 Mar 2019

10.000 PRIMORSKIH PODUSTI V SLOVENIJI

V mesecu marcu smo uspešno prepeljali 11.000 mladic primorskih podusti iz Italije v Slovenijo. Trenutno se nahajajo v karanteni v Tolminu. Ribe so prevoz prenesle brez posebnosti, kljub temu, da je primorska podust občutljiva riba. Na podlagi naših izkušenj in izkušenj iz projekta LIFE CON.FLU.PO. vemo, da je pri transportu primorskih podusti ključen moment premeščanje osebkov. Pomembno je, da z osebki rokujemo previdno in počasi. Pri premeščanju vedno uporabljamo manjše sake z nežnimi mrežicami.
Večinski del pripeljanih primorskih podusti je namenjen izpustu v naravo, manjši del pa okrepitvi matične jate v Sloveniji.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it